Graduering for juniorhold

6. juni 2018.

Gradueringer

Graduering for juniorhold 

De graduerede på dagen

9. Kyu
- Tobias Krolmer

8. Kyu
- Apoorva Balaji 
- Christian Gregersen 

6. Kyu
- A
nnika Mortensen
- Bjørn Kragelund 
- Johannes Louring 
- Johannes Møller 
- Rebecca Kristensen
Stort tillykke