Generalforsamling

5. marts 2020.

GENERALFORSAMLING
 
Hermed fremsættes dagsorden ifølge vedtægterne til ordinær generalforsamling i Ashihara Karate - Århus.
 
 
Torsdag d. 5. marts kl 19:00 på Atletion
(Bemærk at der er fællestræning kl 17:00 - 18:30)
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
 
                      1. Valg af dirigent.
                      2. Bestyrelsens beretning over det forløbne år.
                      3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
                      4. Behandling af indkomne forslag.
                      5. Valg af formand, kasserer og sekretær
                      6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer)
                      7. Valg af bestyrelsessuppleanter (2 stk)
                      8. Valg af revisorer (2 stk) og revisorsuppleant.
                      9. Valg af udvalg.
                      10 Eventuelt.
 
 
Osu
Bestyrelsen
Regnskabet kan fra d. 1.februar rekvireres ved henvendelse til kassereren.